facebook.gif, 2,6kB

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEDO UZGODNIENIA
DNI ZAJĘĆDO UZGODNIENIA
GODZINYDO UZGODNIENIA
CZAS TRWANIA24 GODZ.
PROGRAMPrezentacja narzędzi zarządzania projektami, które każdy przyszły oraz obecny Project Manager (PM) powinien stosować.
Szkolenie dedykowane jest liderom i managerom projektów w firmach z różnych sektorów gospodarki oraz Klientom instytucjonalnym.


PROGRAM

1. Kluczowe zagadnienia zarządzania projektami
 terminologia zarządzania projektami
 działanie w sposób projektowy

2. Organizacja projektu
 cykl życia projektu w zależności od jego specyfiki
 podział projektu na fazy
 formalne zatwierdzenie poszczególnych etapów projektu

3. Rozpoczęcie projektu : dokument uruchomienia projektu
 opracowanie karty projektu
 opracowanie specyfikacji projektu wspólnie z Klientem (sponsorem)
 wyznaczenie zadań do realizacji

4. Przygotowanie planu czasowego projektu
 opracowanie sieci PERT
 opracowanie diagramu GANTTa
 wizualizacja ścieżki krytycznej i rezerw czasowych
 przypisanie zasobów do zadań
 przesunięcie zasobów i wyrównanie obciążenia pracą
 optymalizacja wykorzystania zasobów metodą symulacji
 opracowanie planu wykonawczego

5. Szacunek kosztów projektu
 wybór metody szacowania kosztów wg typu projektu i stopnia jego zaawansowania
 przygotowanie wstępnego budżetu i szacunek rezerw

6. Ocena postępu fizycznego projektu
 różne metody obliczania postępu fizycznego
 monitorowanie postępu fizycznego

7. Zarządzanie czasem w projekcie
 analiza dyspozycyjności zasobów na każdym etapie projektu
 monitorowanie ścieżki krytycznej
 planowanie i przeplanowywanie poszczególnych elementów projektu

8. Zarządzanie kosztami w projekcie
 regularny szacunek kosztów do poniesienia
 metody Earned Value i BCWS

9. Zarządzanie jakością w projekcie
 zapewnienie przejrzystości potrzeb Klienta
 zapewnienie jakości w przypadku zmian w projekcie
 regularne badanie satysfakcji Klienta
 monitoring jakości na co dzień : przegląd projektu, plan jakości w projekcie

10. Kontrola projektu
 kluczowe wskaźniki efektywności : ich skuteczność i najlepsze praktyki
 zarządzanie ryzykiem projektowym

11. Zarządzanie zespołem projektowym
 wyjaśnienie zakresu ról i odpowiedzialności każdego członka zespołu projektowego
 prowadzenie spotkań projektowych
 radzenie sobie w trudnych sytuacjach

12. Zamknięcie projektu
 analiza wartości wypracowanej
 kapitalizacja zdobytych kompetencji i dzielenie się nabytym doświadczeniem


WYKŁADOWCY
CENA