facebook.gif, 2,6kB

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY9.00 - 15.30
CZAS TRWANIA8h
PROGRAMSzkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw i innych podmiotów sektora publicznego i prywatnego przetwarzających dane osobowe w związku z prowadzona działalnością, a także do każdego podmiotu posiadającego zbiory danych osobowych swoich pracowników.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi w Polsce i stosowaniem ich w praktyce.

Szkolenie z zakresu zagadnień prawnych z elementami praktyki


Program:

1. Wprowadzenie w podstawowe akty prawne regulujące ochronę danych osobowych w Polsce oraz najistotniejszych europejskich normalizacji prawnych w tym zakresie.

2. Wyjaśnienie głównych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych, m.in.:
a)dane osobowe,
b)zbiór danych osobowych,
c)przetwarzanie danych osobowych,
d)administrator danych osobowych,
e)dane wrażliwe,
f)zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
g)system informatyczny.

3. Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych:
a)podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
b)ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c)obowiązki informacyjne administratorów danych,
d)możliwość przetwarzania danych wrażliwych,
e)możliwość udostępniania danych osobowych w tym za granicę,
f)prawa osób, których dane dotyczą,

4. Główne obowiązki administratora danych osobowych.
5.rejestracja zbiorów danych osobowych (warunki i wzory).

6. Zabezpieczanie danych:
a)wymagania formalne ochrony zbiorów danych osobowych,
b)wymagania techniczne ochrony zbiorów danych osobowych.

7. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – obowiązki i uprawnienia.

8.przepisy karne

-------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


WYKŁADOWCYAdwokat
CENA300 zł zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.