facebook.gif, 2,6kB

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA ZESPOŁEM

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEmaj
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.00
CZAS TRWANIA16h
PROGRAMCel: przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat efektywnego kierowania zespołem.

1.Podstawy psychologii zarządzania
Typy osobowości – słuchacze poznają cechy charakterystyczne 4 podstawowych typów osobowości oraz w jaki sposób można rozpoznać każdy z typów. Przekazane są praktyczne informacje na temat tego w jaki sposób można wykorzystywać wiedzę o osobowościach w kierowaniu zespołem.
Analiza transakcyjna – słuchacze zapoznają się z charakterystyczne zachowaniami podwładnych oraz grami prowadzonymi w pracy. Na rzeczywistych przykładach wypracowywane są praktyczne rozwiązania realnych problemów.

2.Teoria zarządzania – główne zasady zarządzania
3.Komunikacja jako narzędzie skutecznego kierowanSłuchacze poznają zasady argumentacji i wywierania wpływu w warunkach kierowania zespołem.

4.Zarządzanie zespołem
Autorytet formalny i nieformalny – zachowania budujące autorytet przełożonego
Zachowania członków zespołu, relacje w zespole, relacje zespół - kierownik
Planowanie zadań
Realizacja zadań i przewodzenie
Egzekwowanie i kontrola realizacji zadań
Ocena pracownika – prowadzenie rozmów z pracownikami: pochwała, krytyka
Omówione są psychologiczne aspekty zarządzania zespołem. Dużo uwagi poświęcone jest zasadom prowadzenia rozmów z podwładnymi. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, na podstawie których określane są zasady zarządzania zespołem. Analizowane są realne przypadki i sytuacje z praktyki kierowniczej.

5.Zarządzenie czasem
Zasady zarządzania czasem
Zasada Paretto i jej wykorzystanie w kierowaniu zespołem
Planowanie i organizacja czasu swojego i podwładnych
Omówione są metody planowania i organizacji czasu pracy swojego i podwładnych, zasady ustalania celów. Słuchacze wykonują ćwiczenia w ustalaniu celów i planowaniu czasu pracy.

6.Testy i ćwiczenia
Kierowanie zespołem – ćwiczenia w planowaniu i realizacji zadań
Rozmowy symulacyjne z podwładnymi: pochwała, krytyka
Testy menedżerskie:
a)Test na umiejętność porozumiewania się dla menedżerów
b)Test na nastawienie do innych
c)Test – określenie swojego indywidualnego stylu kierowania
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy:
Znają zachowania powodujące wzrost autorytetu przełożonego
Znają i stosują w praktyce schemat prowadzenia rozmowy z podwładnym
Znają i potrafią wykorzystać reguły planowania czasu

Cena;
490 zł netto Szczecin
590 zł netto Warszawa
VAT 23%

------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA440 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.