facebook.gif, 2,6kB

TRENING UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEmaj
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA16h
PROGRAMProgram szkolenia został opracowany dla tych wszystkich, którzy w życiu osobistym i pracy zawodowej dokonują wyborów i poszukują rozwiązań w sytuacjach trudnych, a nawet z pozoru niemożliwych. Dla tych, którzy szukają alternatywnych wyborów korzystnych dla obu stron i są nastawieni na współpracę. Program szkolenia został opracowany w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu negocjacji i mediacji stosowaną z powodzeniem w biznesie.

Cel szkolenia; zapoznanie słuchaczy z psychologicznymi podstawami zasad komunikacji międzyludzkiej, sposobami wywierania wpływu na otoczenie, rozpoznawanie strategii stosowanej przez drugą stronę i prowadzenie negocjacji opartych na zasadach.

Program - 16 h

I . Co to są negocjacje – mity i przekonania
II. Główne style negocjacyjne ;
- miękki,
- twardy,
- rzeczowy,
- pułapki kompromisu

III. Uwarunkowania negocjacji – kiedy negocjować, gdzie, z kim, w jakim stylu
IV. Rozpoznawanie własnych preferencji dotyczących stylu negocjacji
V. Uczenie sie rozpoznawania preferencji negocjacyjnych partnera negocjacji
VI. Uczenie się rozpoznawnia uwarunkowań negocjacji
VII. Negocjacje nastawione na znalezienie mądrego porozumienia – zasady i etapy
VIII. Negocjacje z trudnym partnerem; zastosowanie zasad dobrego kontaktu

-----------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).WYKŁADOWCY
CENA450 zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.