facebook.gif, 2,6kB

ANGIELSKI W DZIALE KSIĘGOWOŚCI - edycja weekendowa

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEczerwiec
DNI ZAJĘĆsobota
GODZINY9.00 - 16.00
CZAS TRWANIA24h
PROGRAMPROGRAM
Założenia programowe:

Założeniem programowym szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyficznym słownictwem związanym z pracą samodzielnego księgowego bilansisty, który działa w zawodowym kontekście Unii Europejskiej.

Program szkolenia podzielony jest na osiem bloków tematycznych obejmujących zagadnienia niezbędne w pracy na tym stanowisku.

Program szkolenia zakłada równomierne rozwijanie czterech podstawowych umiejętności: pisania, czytania, mówienia i słuchania pod kątem potrzeb zawodowych słuchaczy i w oparciu o materiały dostosowane do profilu kursu.
Główny nacisk położony jest na rozwijanie specjalistycznego słownictwa i umiejętności wykorzystania go w komunikacji ustnej i pisemnej. Temu służyć będzie także odpowiedni dobór struktur gramatycznych i funkcji językowych.

Cel szkolenia:
Zakłada się, iż po ukończeniu szkolenia słuchacz potrafi radzić sobie w większości sytuacji zawodowych. Potrafi kompetentnie wypowiadać się na tematy zawodowe, rozumie dokumentację i literaturę zawodową. Potrafi napisać sprawozdanie finansowe i opracować dokumentację. a także przedstawić i uzasadnić własne stanowisko w sprawach zawodowych .

Zakresy tematyczne:

1.Rachunkowość
Kredyt
Debet
Zestawienie obrotów i sald

2. Sprawozdania finansowe
Bilans (aktywa)
Rachunek zysków i strat

3. Zasady prowadzenia rachunkowości
Zasady rozliczania środków trwałych
Ewidencja i rozliczanie kosztów
Ewidencja i rozliczanie przychodów

4. Badanie bilansu

5. Rachunek kosztów

6.Prawo upadłościowe

7.Inwestycje
Akcje i udziały
Obligacje
Kontrakty terminowe i opcje
Kredyty hipoteczne
Polisy ubezpieczeniowe
Stopy procentowe kursy walut
Plany oszczędnościowe

8. Prawo spółek handlowych

----------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA480 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.