facebook.gif, 2,6kB
   Zajmujemy się doradztwem personalnym w szerokim zakresie. We współpracy z naszymi klientami rozwiązujemy wszelkie problemy związane z polityką rekrutacyjną przedsiębiorstwa. Zadania, których się podejmujemy, ukierunkowane są na:

  • wyszukiwanie kandydatów do pracy na stanowiska kierownicze, specjalistyczne i inne
  • executive search
  • prowadzenie selekcji kandydatów spoza lub wewnątrz organizacji
  • przeprowadzenie testów psychologiczno-diagnostycznych
  • oceny psychologiczne kandydatów wskazanych przez klienta
  • selekcja życiorysów zawodowych
  • serwis ogłoszeniowy
Dobór właściwych ludzi do określonych zadań minimalizuje niepowodzenia w firmie i jednocześnie zwiększa szanse na sukces. Błędy związane z niewłaściwą rekrutacją i selekcją pracowników są bardzo kosztowne, często nie do naprawienia dla każdej organizacji. Prowadzenie selekcji i rekrutacji przez Polkadr pozwala także uniknąć niepotrzebnych spekulacji w samej firmie i umożliwia przeprowadzenie rekrutacji w sposób obiektywny i szybki. Nasze doświadczenia gwarantują państwu dyskrecję i profesjonalizm. Nasi pracownicy dysponują kilkunastoletnim doświadczeniem, różnorodnym i sprawdzonym w polskiej praktyce instrumentarium diagnostyczno - projektowym.Nawiązanie współpracy pomiędzy firmą POLKADR-Grupa Konsultingowa,
a Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie, polegające na pozyskiwaniu miejsc pracy dla absolwentów i studentów tej uczelni, stanowi odpowiedź na dające się zaobserwować na rynku pracy rosnące zapotrzebowanie na pracowników technicznych, posiadających specjalistyczne przygotowanie teoretyczne oraz odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Znaczenie zawodów technicznych wzrosło w ostatnim okresie, głównie z powodu szybkiego wzrostu gospodarczego, przemian strukturalnych gospodarki oraz dynamicznego rozwoju usług i nowoczesnych przemysłów, sektora badań i innowacji. Konieczność wspierania wymienionych przemian oraz rozwoju nauki i kształcenia w zawodach potencjalnego zagrożenia brakiem specjalistów wskazuje między innymi Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Jak przewiduje Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę inżynierowie i pracownicy techniczni stanowić będą jedną z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców grup zawodowych.

Tym wymaganiom odpowiada oferta Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Jak wskazują władze uczelni, jest to pierwsza tego typu uczelnia niepubliczna kształcąca menedżerów rynku motoryzacyjnego oraz wysokiej klasy specjalistów w zakresie napraw i obsługi pojazdów samochodowych. Studenci w trakcie studiów inżynierskich zdobywają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne, zarówno z zakresu techniki motoryzacyjnej zgodnej z wybraną specjalizacją jak również, najbardziej poszukiwane na rynku pracy, umiejętności praktyczne.

Więcej informacji na temat Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej oraz prowadzonych przez nią studiów znajdą Państwo na stronie uczelni : www.wste.szczecin.pl

Assessment center

   Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie doboru i selekcji kadr, przygotowaliśmy dla Państwa nowy produkt. Metoda selekcji kadr Assessment Center opiera się na obserwacji zachowań ludzkich w symulowanych warunkach, podczas rozwiązywania konkretnych zadań i jest stosowana w przypadku rekrutacji kandydatów na średnie i wyższe stanowiska menadżerskie w strukturze organizacyjnej każdego przedsiębiorstwa. Podstawowymi założeniami są:
  • ocena kompetencji określonych jako kluczowe na danym stanowisku
  • obserwacja zachowań w sytuacjach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych
  • gromadzenie dla oceny informacji z kilku źródeł
Ponieważ zastosowane w teście zadania uwzględniają specyfikę firmy, do której kandydują uczestnicy Assesstment, trafność doboru odpowiedniego człowieka na dane stanowisko sięga 90%.
Przygotowując ten projekt zawsze działamy w oparciu o indywidualne uzgodnienia i precyzyjne rozpoznanie potrzeb i specyfiki branży. Tylko wtedy możemy uzyskać znakomite rezultaty w tym zakresie.