facebook.gif, 2,6kB
Doradztwo personalne to nie tylko rekrutacja, ale także działania ukierunkowane na doskonalenie polityki personalnej przedsiębiorstwa. Zadania, których się podejmujemy w tym zakresie obejmują:
 • przygotowanie i wdrażanie systemów okresowych ocen pracowniczych
 • wartościowanie stanowisk pracy
 • opis stanowisk pracy
 • program outplacement
 • leasing pracowniczy
 • ankietowe badanie opinii pracowniczej
 • badanie wewnętrznego wizerunku firmy

Firmę tworzą ludzie. Nie jest to stwierdzenie odkrywcze, a jednak ważne. Na tyle, że należałoby je powtarzać codziennie. W tym bowiem tkwi klucz do sukcesu przedsiębiorstwa, jak i często prawdziwa przyczyna jego porażki.

Stwarzając odpowiednie warunki pracy ludziom, dajemy możliwość rozwoju samej organizacji. Konsultanci POLKADR-u przeprowadzają prace konsultacyjne i projektowe zawsze z zachowaniem pełnej poufności.

Jesteśmy partnerem dla każdej organizacji, która oczekuje profesjonalnego doradztwa i rozumie, jak ważna jest efektywna polityka personalna w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych

Wprowadzamy dla Państwa nową usługę - doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

Doradztwo obejmuje:
 • konsultacje
 • przygotowanie i przeprowadzenie przetargów
 • przygotowanie Postępowania odwoławczego
 • protest;odwołanie
 • skarga do sądu
 • szkolenia

Zapraszamy do współpracy.