facebook.gif, 2,6kB

Poliktyka Prywatności, Cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony Polkadr.com.pl. Administratorem danych osobowych „Baza Danych” w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Polkadr Grupa konsultingowa z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a w Szczecinie 71-467.

Zgodnie z przepisami administrator musi mieć zgodę osoby wprowadzającej swoje dane lub przesyłającej CV.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób przedstawiony poniżej, prosimy o nie dostarczanie dokumentów zawierających takie dane.

1) BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Baza danych osobowych użytkowników chroniona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu niezbędnych zabezpieczeń technicznych, jak również poprzez ulokowanie sprzętu i oprogramowania w zabezpieczonym, stale monitorowanym pomieszczeniu.
Pełen dostęp do bazy danych posiadają wyłącznie upoważnione osoby, wyznaczone do czynności związanych z administrowaniem bazą danych.

2) PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia usług;
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji
b) rejestracji on-line na wybrane szkolenia.

Przetwarzane przez Administratora dane są danymi, które Użytkownik udostępnia w trakcie:

a) rejestracji CV on-line w internetowej bazie danych, poprzez samodzielne wypełnienie formularza, oraz aplikowania na określone stanowisko pracy poprzez przesłanie CV mailem.
b) rejestracji on – line w celu automatycznego przesłania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu

Dane przetwarzane są na podstawie automatycznej zgody udzielanej przez Użytkownika w panelu rejestracyjnym on-line wypełnianym podczas procesu rejestracji jak również ustawowego upoważnienia Użytkownika do przetwarzania danych osobowych zawartej w CV. Baza danych została zgłoszona do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji i o usługach prowadzonym przez Administratora. Polkadr nie przekazuje ani nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika (co ma miejsce z uwagi na charakter świadczonej usługi).
Dane osobowe udostępniane przez Użytkownika nie są uzupełniane danymi z innych źródeł.

3) PRAWA UŻYTKOWNIKA

Dane podawane są dobrowolnie. Niepodanie określonych w procesie Rejestracji danych uniemożliwia ich Rejestrację. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do dokonywania w nich bieżących zmian; tj/ uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Administrator ma prawo do usunięcia danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez zgody Użytkownika i podania przyczyny.

4) COOKIES

Pliki „cookies” są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej.
Administrator wykorzystuje pliki cookies tylko do celów statystycznych.
Użytkownik posiada możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z rejestracji CV – On line . Przy braku logowania nie ma ograniczeń w korzystaniu z usługi.

5) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku jakichkolwiek uwag w zakresie niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt; biuro@polkadr.com.pl , 0048 91 43 44 261