facebook.gif, 2,6kB
Regulamin dot. szkoleń otwartych

Przygotowując projekty szkoleniowe poznajemy najpierw firmę. Nasi trenerzy rozmawiają zarówno z przełożonymi jak i podwładnymi, poznając ich oczekiwania, potrzeby i obawy. Programy szkoleń są odzwierciedleniem tych potrzeb i wymagań. W zależności od rodzaju szkolenia kładziemy większy nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, lub rozwój osobowości uczestników.

Szkolenia

Szkolenia otwarte:
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU SPRZEDAŻY, MARKETINGU I UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU HR
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA I KSIĘGOWOŚCI
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA
 • SZKOLENIA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 • POZOSTAŁE SZKOLENIA

Szkolenia zamknięte:
 • zarządzanie (zarządzanie produkcją, kierowanie zespołem, umiejętności menadżerskie)
 • marketing (telemarketing, wizerunek firmy)
 • sprzedaż (sztuka sprzedaży, negocjacje handlowe)
 • obsługa klienta (komunikacja interpersonalna, umiejętność prezentacji)
 • prawo (prawo pracy, ZUS, rachunkowość, prawo gospodarcze)


NASI TRENERZY TO PROFESJONALIŚCI, KTÓRZY POTRAFIĄ DOPASOWAĆ ZAGADNIENIA TEORETYCZNE DO ISTNIEJĄCYCH REALIÓW