facebook.gif, 2,6kB

Windykacje należności

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEczerwiec
DNI ZAJĘĆsobota
GODZINY9.00 - 15.30
CZAS TRWANIA16 h
PROGRAMWINDYKACJA NALEŻNOŚCI
ZAPEWNIENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWASzkolenie skierowane jest do następujących grup:

- osób zajmujących się windykacją należności w firmie
- kontrolerów finansowych
- pracowników księgowosci i działów finansowych
- osób prowadzacych działalność gospodarczą
- osób zajmujących w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane
z windykacją należności

Cel szkolenia:

- zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi w całym procesie biznesowym: od negocjacji z kontrahentem i zawarciem umowy do skutecznej windykacji trudnych należności
- przedstawienie sposobów oceny kontrahenta i możliwości skutecznego zabezpieczenia transakcji
- zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim
- przedstawienie zasad prowadzenia postępowania upadłościowego

Uczestnik szkolenia będzie umiał:

- rozpoznać zagrożenia związane z zawieraniem kontraktów handlowych
- wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności
- znał podstawowe zasady radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami
- sporządzać wezwania do zapłaty
- przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania
- przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
- określić zasady tworzenia skutecznych struktur windykacyjnych w firmie

Czas szkolenia:

16 godzin lekcyjnych

Program szkolenia:

1. Zawieranie umów.

2. Rodzaje działalności gospodarczej, z którymi mamy najczęściej do
czynienia.

3. Ocena kontrahenta.

4. Zabezpieczenie należności.

5. Podstawowe zasady ostrożności przy zawieraniu umów.

6. Klasyfikacja dłużników.

7. Windykacja telefoniczna.

8. Wezwania do zapłaty.

9. Spotkania bezpośrednie.

10. Przedawnienie roszczeń.

11. Postępowanie sądowe.

12. Postępowanie komornicze.

13. Postępowanie upadłościowe.

14. Firmy windykacyjne.

15. Ubezpieczenie należności.

16. Podsumowanie.----------------------
Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).WYKŁADOWCY
CENA350 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.